Навчальна практика з вирішення виробничих ситуаційних завдань є завершальним етапом структурно-логічної схеми практичної підготовки майбутнього фахівця в технікумі  і забезпечується дисциплінами циклу професійно практичної підготовки згідно навчального плану