Виконання курсової роботи з баз даних є обов'язковою частиною навчального процесу.

 За виконання і захист КР виставляється окрема оцінка. 

Студенти, які не отримали позитивної оцінки за КР з БД, не допускаються до здачі екзамену з дисципліни "Бази Даних".