Новини сайту

Фото Олеся Коць
Створення курсу в Moodle
Олеся Коць - Monday 23 February 2015 09:45 AM
Фото Пархоменко Неля Василівна
GIFT-формат файлів імпорту
Пархоменко Неля Василівна - Monday 23 February 2015 07:55 AM
 

GIFT - формат розмічування тексту, який дозволяє імпортувати у Moodle тестові завдання за допомогою текстового файлуДоступні курси

Даний курс складається з двох семестрів. Після другого семестру студенти здають іспит.

ІНСТРУКЦІЯ користувача по роботісистемою управління дистанційним навчанням «Moodle»

Виконання курсової роботи з баз даних є обов'язковою частиною навчального процесу.

 За виконання і захист КР виставляється окрема оцінка. 

Студенти, які не отримали позитивної оцінки за КР з БД, не допускаються до здачі екзамену з дисципліни "Бази Даних".

Пам'ятайте, по математичному аналізу екземен.

Вивчення теоретичних і практичних проектування, моделювання і тестування програмних продуктів, застосування мови UML

Вивчення теоретичних і практичних основ проектування і побудови баз даних, теоретичних основ мови структурованих запитів SQL

Вивчення теоретичних і практичних основ процесу розробки програмного забезпечення; отримання знань з питань управління проектом, персоналом, якістю програмного продукта, оцінки вартості майбутньої програмної системи.

Методи програмування мікроконтролерів

Набуття навичок науково-економічного аналізу; ґрунтовне пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів у задоволенні людських потреб, що невпинно зростають; виховання  особистості, яка має осягнути всю велич досягнень людства в економічному розвитку, проникнути в таємницю походження, примноження, розподілу і використання національного багатства, досягнення економічного процвітання як на власному підприємстві, так і в масштабах всього суспільства.

Для студентів четвертого курсу спеціальності ЕС

Навчальна практика з вирішення виробничих ситуаційних завдань є завершальним етапом структурно-логічної схеми практичної підготовки майбутнього фахівця в технікумі  і забезпечується дисциплінами циклу професійно практичної підготовки згідно навчального плану

Предметом вивчення навчальної дисципліни "Основи технології ремонту автомобілей" є: сучасні методики, прилади і пристосування для ремонта  та діагностики   систем автомобіля та його складових.

Уроки французської мови


Курси